Killi
ENCYCLOQUARIA . SCIENCE
The Art and Science of Aquaria
B plants
Bacopa
Bacopa caroliniana
Bacopa monnierei Bacopa myriophylloides

Barclaya
Barclaya kunstleri
Barclaya longifolia Barclaya motleyi


Blechnum

Blyxa
Blyxa japonica Blyxa kasaragodensis
Blyxa kaserkodense Blyxa octandra


Bolbitis
Bolbitis angustipinna Bolbitis appendiculata Bolbitis heudelotii
Bolbitis presliana Bolbitis sp_Pulau Bolbitis sp_mindanao Bolbitis virens

The Mosses


Bucephalandra